+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Sivil Savunma Günü Bölümünden Sivil Savunma Haftası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Sivil Savunma Haftası

  Reklamlar


  Sivil Savunma Haftası Hakkında Kısa Bilgi

  Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

  Sivil Savunma Haftası.jpg

  Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve savaşta, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla, silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemler ve faaliyetler bütününe "Sivil Savunma" denir. Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı "Pasif Korunma Kanunu" ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ''Sivil Savunma Kanunu'' yürürlüğe konulmuştur.

  Sivil Savunma hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. Bu kurum, hizmetlerini, il ve ilçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri, "Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri" ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında "Sivil Savunma Uzmanlıkları" vasıtasıyla yürütmektedir.

  28 Şubat "Sivil Savunma Günü" olarak kutlanır ve bu günde sivil savunmanın önemini anlatan konuşmalar yapılarak, ülke için sivil savunmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanır.

 2. Misafir

  Cevap: Sivil Savunma Haftası

  Reklamlar  Evet ülkemizde 28 Şubat 1959 yılında kutlanmaya başlanmıştır.+ Yorum Gönder