+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü Bölümünden Milli Eğitim Vakfının Hedefleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Milli Eğitim Vakfının Hedefleri Nelerdir

  Reklamlar


  Milli Eğitim Vakfının Hedefleri Hakkında Bilgi

  MİLLİ EĞİTİM VAKFI’NIN HEDEFLERİ

  Vakfın, eğitim kalitesinin yükseltilmesini öne alan vizyonu çerçevesinde uluslararası standartlarda ilk ve ortaöğretim kurumları açılması ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılmasının plânlanması,

  Avrupa Eğitim Vakfı ve diğer Uluslararası Kuruluşlarla eğitim konusunda işbirliği çalışmalarının sürdürülmesi,

  Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren belli başlı dernek, vakıf ve kurumlarla daha sıkı iletişim içinde olunması,

  “Sosyal sponsorluk” konusunda yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki şirket ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi,

  Vakfın kamuya tanıtılması, gelirlerinin arttırılması için çalışmaların sürdürülmesi,

  Türkiye genelinde üstün zekalı çocukların eğitimi amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılması,

  Vakıf taşınmazlarının ekspertiz çalışmaları sürdürülerek, ekspertizleri biten taşınmazların değerlendirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması, bu bağlamda kullanılamaz durumdaki gayrimenkullerin satılması veya yerlerine Vakıf Senedimize uygun ve gelirleri artırıcı bina yaptırılması çalışmalarına hız verilmesi,

  Vakıf öğretim kurumlarının çizilen hedeflerinin gerçekleştirilebilmesini sağlayıcı, önder ve örnek bir nitelikte hizmet verebilmesi için, hedeflere uygun bir işletme sisteminin oluşturulması,

  Vakfımızın tanıtımı ve eğitime gönül verenlerin teşviki için, eğitim alanında hizmet vermiş ya da bir başarıya imza atmış kişi veya kuruluşlara her yıl törenle “Vakıf Eğitim Ödülleri” plâketi verilmesi,

  Bir “Vakıf Üniversitesi” kurulması konusunda başlatmış olduğumuz araştırma, geliştirme ve faaliyetlerin sürdürülmesi,

  Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bilimsel gelişmeleri takip etmek amacıyla uluslararası kongreler düzenlenmesi.

+ Yorum Gönder