+ Yorum Gönder
Her Telden ve Markalar Tarihi Bölümünden Ürün ve Hizmet Markası İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Ürün ve Hizmet Markası İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Ürün ve Hizmet Markası Hakkında Bilgi

  Geçtiğimiz otuz yılda markalaşma konusunda oldukça önemli araştırmalar meydana getirildi. Odaklanılan bu konular marka imajını ve kimliğini belirlemek ve bunların müşteri davranışlarını nasıl etkilediği üzerine olmuştur. Bununla birlikte son zamanlarda yeni ortaya çıkan araştırma sonuçları, müşteri tecrübeleri sonucunda elde edilen, markanın değer yaratan süreçlerine odaklanmaktadır. Bu perspektiften bakınca marka sadece son kullanıcıyı değil, şirketin çalışanlarını ve ortaklarını da içine alan daha kapsamlı bir rol oynamaktadır. Markalamanın bu bakış açısı, hizmet markası olarak bilinmektedir.

  Yazarların hizmet markası derken markanın servisinden bahsetmediklerini belirtmekte yarar vardır. Zira onlar Vargo ve Lusch’un (2004) hizmet tanımından yola çıkarak hareket etmektedirler. Bundan dolayı hizmet markası kavramındaki hizmet, ürün ve/veya hizmet markaları ile yakından alakalıdır.

  Marka birçok yolla tanımlanmakla birlikte bu tanımlamaların ortak noktası markanın bir varlık oluşuyla ilgilidir. Örneğin Amerikan Pazarlama Birliği markayı, bir satıcının ürününü diğerlerinden ayıran bir isim, terim, dizayn, sembol ve diğer özelliklerdir diye tanımlamaktadır. Bu tanımı destekleyen çoklu kuramsal bakış açısıdır. Bu sinyalizasyon teorisinden yaralanan ekonomik perspektif (Erdem ve Swait), tüketici marka bilinirliği teorisini geliştirmek için çağrışımlı ağ hafıza teorisinden faydalanan psikolojik teori (Keller) ve daha kapsamlı ilişkisel, sosyal, ağ, tecrübi ve kültürel perspektifi içermektedir.

  Çoklu teorik bakış açısı marka hakkında yöneticiler ve akademisyenler tarafından kullanılan geniş ve çeşitli konsept aralıklarını desteklemektedir. Bu kimlik, logo, imaj, sembol, ifade ve kişilik gibi müşteri temelli konseptleri; konumlandırma, değer kümleleri, vizyon ve risk azaltmayı içine alan organizasyonel konseptler, verilen sözleri, güveni, sorumlulukları içine alan ilişkisel konseptleri ve diğer paydaşlar ve müşterilerle olan tecrübeyi içine almaktadır.

  Sonuç olarak finansal perspektif alındığında, marka bir kaynak gibi incelenmekte ya da daha spesifik olarak değer ya da ederi oluşturan ilişkisel pazar tabanlı varlık incelenmektedir. Bu finansal perspektif marka değeri kavramını doğurur.


+ Yorum Gönder