+ Yorum Gönder
Belirli Gün ve Haftalar - Kurtuluş Günleri ve Kurtuluş Günleri Bölümünden 22 Kasım Edirne Havsa'nın Kurtuluşu Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  22 Kasım Edirne Havsa'nın Kurtuluşu Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  22 Kasım Edirne Havsa'nın Kurtuluşu Hakkında Bilgi

  22 Kasım Havsa'nın Kurtuluşu İle İlgili Bilgi

  Havsa'nın Düşman İşgalinin Kurtuluşu

  22 Kasım Havsa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Hakkında Bilgi
  Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur.İlçenin Romalılar zamanındaki adı "NİKİ" idi. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 1356 yılında Rumeliye geçen Türkler burayı I.Murat vasıtasıyla Türk topraklarına katmışlar ve ilçeye "HOSA" adını vermişlerdir. Edirne Osmanlı Devletinin Hükümet merkezi olduktan sonra Hosa'da bulunan Rumlar, Padişah I.Murat'ın ikamet ve din serbestisi ile ilgili fermanlarına aldırmadan burayı terk ederek İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişlerdir. Fetihten sonra Anadolu'dan getirilen göçmenlerle kasabanın Türkleştirilmesi sağlanmış,Sokollu Mehmet Paşanın buraya önem vermesiyle gelişmiştir. Bugün Hacı isa, Hacı gazi ve Helvacı baba mahalleleri o dönemde getirilen göçmen ailelerin isimlerini taşımaktadır. Tarihi eserler halen 1577 yılında Sokollu Mehmet Paşa tarafından oğlu Kazım Paşa adına Mimar Sinan'a yaptırılan Sokollu Camii,Fukaraya Bektaşilerinden olduğu söylenen Kurt bey Anıtı, sadece kemeri kalan kervansaray,Harap vaziyetteki Sokollu Hamamı ve bugün de kullanılmakta olup bütün tesisleri Mimar Sinan tarafından yapılan çeşmedir. Tarihi eserlerden Hafsa Hatun ve Abdülselam Camiinden hiç bir iz kalmamıştır.Padişah II.Beyazıt'ın hanımlarından Hafize Sultan ilçeye yerleştikten sonra ilçeye bir müddet "HAFSE" denilmiş,daha sonra bu iki isim karışımından HAVSA ismi doğmuştur.

 2. Misafir

  Cevap: 22 Kasım Edirne Havsa'nın Kurtuluşu Hakkında Bilgi

  Reklamlar  Caminin yanında park ne kadar güzel görünüyor huzur veriyor insana+ Yorum Gönder