+ Yorum Gönder

Konu: Türkler'de Ebelik Tarihi

 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Türkler'de Ebelik Tarihi

  Reklamlar


  Türkler'de Ebelik Ne Zaman Başladı

  Türkler'de Ebelik Tarihi Hakkında Bilgi

  · Tüklerin her devrinde ve kültüründe ebelik var. Doğuran kadına hizmet eden ebeler Türk kültüründe çok saygı ve itibar görmüş, iyi yaşamış bir meslek grubu idi.

  · Ebelik usta-çırak usulü ile eğitiliyordu.

  · Orta Asya Türklerinde doğuma önem veriliyor, kadınlar güvendikleri ebeler tarafından doğurtuluyordu. Doğumda kadına yardım eden ebe bir tanrıça gibiydi.( Umay Ana)

  · Osmanlılarda ebeleri başlıca 3 gruba ayırmak mümkün;

  -Saray ebeleri
  -Kibar ebeleri
  -Halk ebeleri

  * Osmanlıda her ebenin bir doğum iskemlesi (örekesi) vardı.
  · Ebe gebenin yanına gider “ben geldim, merak etme o da gelir Allah kolaylık versin “ derdi.

  · Zorlanınca embriyotomi yapmak gerekirse kanlı ebeler çağrılıyordu.

  · Hekim genelde doğum yaptırmazdı. Fakat doğum bilgisi bilmek zorundaydı. Bu bilgileri ebelere öğretmek için “ kabileye buyurasın ki “ diyerek zor durumlarda ne yapılacağı anlatılmaktaydı.

  · 1840 yılında tıbbiyede bir meclis kuruldu. Mekteb-i tıbbiye de sınavla ebeler alınmaya başlandı.

  · 1842 yılında 2 yıllık ebelik kursları başlatıldı. Teorik dersleri hekimler pratik bilgileri ebe hocalar vermeye başladı.

  · Ebe hocalar ilk zamanlarda Avrupa’dan gelmiş ve orada esaslı ebelik eğitimi görmüşlerdi. Daha sonra bu okuldan yetişmiş ebe hanımlar da öğretmenlik yapmışlardır.

  · 1843 yılında kadınlara mahsus olmak üzere Haseki Sultan Darüşşifası açıldı. 1847 yılında Guraba Hastanesinin de Kadın Hastaları için bir bölüm açıldı.

  · 1880 Doktor Besim Ömer Paşa’nın düzenlemeleriyle kayıt koşulları yeniden düzenlendi.

  · 1892 ylında Besim ömer Paşa ilk doğumevini ( Viladethane) açtı.

  · 1905 de daha gelişmiş ve büyük bir doğumevi olan Kadırga Viladethanesi açıldı.

  · 1909 da askeri ve sivil tıbbiye de 30 yaşından küçük kadınlar ebe okuluna kaydedildi. Ancak mezunlar İstanbul dışında çalışmaya gitmediler.

  · 1920 içtimai muavenet vekaleti (Sağlık Bakanlığı) kuruldu. İlk bakan Dr.Adnan Adıvar dı.

  · 1920 İstanbul dışındaki yerlerin ebe ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay barakalarında ilkokul mezunu kızlar 2 yıl süreyle ebelik eğitimi aldılar.

  · 1924 Şişli Çocuk Hastanesi içerisinde Ebe Öğrenim Yurdu parasız yatılı 2 yıl süreli eğitim yaptı.

  · Mezunlar zorunlu hizmete tabii tutuldular.

  · 1928 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesinde ebelik okulu ortaokul mezunu kızları ebelik eğitimi için almaya başladı.

  · 1928 yılında 1219 sayılı TABABT-İ ŞUABATIN TARZI İCRASINA DAİR KANUN diplomasız sebelere doğum yaptırmasını yasakladı. Ebe ihtiyacı arttı.

  · 1933 yılında Tıp Fakültesi Haydarpaşa’dan Beyazıt’a taşınınca doğum kliniği Haseki Hastanesine taşındı.Ebelik eğitimi de Haseki Hastanesinde yapılmaya başlandı.

  · 1937 doğumevlerinin bünyesinde köy ebe okulları açıldı.

  · 1943 köy ebelerinin çalışmalarını düzenleyen kanun çıkarıldı. Kanuna göre 6 yıl taşrada çalışan ebeler merkezlere gelebilecekti.

  · 1953 yılında Cerrahpaşa Hastanesi içerisinde yapılmaya başlanan bina 1966 yılında bitti ve taşınıldı. (Kadın Doğum Kliniği ve Ebe Okulu)

  · 1961-1962 köy ebe okulları doğumevlerinin bünyesinden ayrıldı 3 yıllık düzenli eğitim veren kurumsal bilgilerin okulda alındığı uygulamaların doğumevlerinde verildiği bir eğitim sistemine geçildi.

  · 1963 sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun kabul edildi.154 sayılı yönerge sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hizmetin yürütülmesine ilişkin yönerge ebenin ilk defa görev analizini yaptı.

  ·1975 ebe-hemşire programları hazırlandı.

  · 1978 köy ebe okulları kapatıldı.

  · 1978 S.M.L. ebelik bölümleri 4 yıllık olarak eğitime devam etti.

  · 1985-1986 Y.Ö.K. Bakanlık protokolüyle 2 yıllık Sağlık Meslek yüksek Okulları öğrenim programları uygulanmaya kondu.

  · 1997-98 eğitim öğretim yılında Sağlık Meslek Yüksek okulları ebelik programları 4 yıllık lisans düzeyine çıkarıldı.

  · 2000 yılında İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksek okulu kuruldu.


 2. Misafir

  Cevap: Türkler'de Ebelik Tarihi

  Reklamlar  Kronolojik olarak ebelerin tarihi ellerinize sağlık+ Yorum Gönder