+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya Su Günü Bölümünden Dünya Su Günü İle İlgili Basın Açıklaması ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Dünya Su Günü İle İlgili Basın Açıklaması

  Reklamlar


  Dünya Su Günü Hakkında Basın Açıklaması

  Dünya Su Günü Basın Açıklaması

  Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın yaşandığı ülkeler arasında yer alan ülkemiz, sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Su zengini bir coğrafyada kişi başına düşen yıllık su miktarı 8.000-10.000 m3‘tür. Oysaki ülkemizde bu değer 1.700 m3 civarındadır. Böylesine sınırlı su imkanına sahip bir ülkede maalesef su kaynakları gayri objektif, bilimsellikten uzak, toplumsal gereksinimleri iyi analiz edilmemiş bir yaklaşımla kullanılmakta ve kirletilmektedir. Yeraltı sularını en hızlı kirleten ve tüketen ülkelerden biriyiz. Gelecekteki olası kuraklık sorunlarına karşın, derin yeraltı suyu akiferleri miktar ve kalite yönünden ilgili kurumlar tarafından etüt edilmelidir.

  Yine fabrika atıklarının bazı bölgelerde doğrudan yeraltısuyuna veya yüzey suyuna arıtılmadan verildiği bilinmektedir. Kontrolsüzce yapılan bu tür deşarjlar 1. sınıf su kalitesine sahip yeraltı suyu akiferlerinin kirletilerek elden çıkarılmasına sebep olmaktadır.

  Tarımda uygulanan vahşi sulama ve aşırı sulama son hızıyla devam etmektedir. Acilen ileri sulama sistemlerine kaynak ayrılarak su kıtlığı çekilen havzalarda bu uygulama zorunlu olmalıdır.

  Bakırçay, Gediz havzalarının revize hidrojeolojik etütleri yapılmalı ve havzaların sürdürülebilir yeraltı suyu rezervleri öncelikle ve acilen belirlenmelidir. Özellikle yeraltı suyu rezervi dolmuş havzalarda kuyu kullanma belge verilmemelidir. Bu yöndeki ilgili kurumlara etüt ve denetim açısından yeterli Jeoloji Mühendisi takviyesi yapılmalıdır.

  İzmir‘in içme suyunun % 35‘ini karşılayan Tahtalı Barajında bugün için doluluk oranı % 26 seviyesindedir. 2007 yılı aynı dönemdeki doluluk oranı ise % 41‘dir. Dolayısıyla geçen yıla oranla geriye doğru bir gidiş görülmektedir. İzmir içme suyunun % 65‘ini karşılayan yeraltı suyu kaynakları güncel şartlara göre yeniden etüt edilerek, geleceğe yönelik rezervleri ortaya konulmalıdır. Bu amaçla İZSU‘da hidrojeoloji bölümü kurulmalı ve İzmir‘e su sağlayan yeraltı suyu kaynakları hassasiyetle takip edilmelidir.

  Her türlü yeraltı ve yerüstü işletmesi yapılan sahalardaki yeraltı suyu seviye gözlem değerleri, su kalitesi değişimleri periyodik olarak izlenerek, sonuçlar kamunun bilgilenmesine de sunulmalı, gerektiğinde akredite olmuş laboratuarların örnekler üzerinde analizler yapmasına olanak tanınmalıdır.

  Ülkemiz değişik iklim ve su kaynakları çeşitliliği göstermektedir. Ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde aşırı yağışlar gerçekleşirken, batı ve güney bölgelerinde kurak iklim şartları hüküm sürmektedir. Bu açıdan havzalar arası su dengesinin korunabilmesi açısından gerektiğinde su aktarılmasının şartları araştırılmalıdır. Kurak iklim şartlarındaki kurak bölgelere su aktarımlarını sağlayabilecek projeler bugünden geliştirilip, alternatif kaynaklar yaratılmalıdır.

  Bilindiği üzere susuzluk yalnız bugünün değil, geleceğimizin sorunudur. Bir yanda küresel ısınma, diğer yanda suyumuzun neoliberal politikalarla alınıp satılan bir meta haline getirilmesi gündemdedir. Oysa su bir haktır. Havayı, toprağı, suyu temiz kullanmak tüm insanların sorumluluğudur. Bu mavi gezegende yaşama şansına sahip olan bizler, öncelikle oluşum sürecini en iyi bilen biz Jeoloji Mühendisleri, dünyamızı temiz tutmak ve kaynaklarımızı akılcı, verimli ve gelecek nesilleri düşünerek kullanmak için mesleki ve bilimsel birikimlerimizi sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.

  TMMOB

  JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

  İZMİR ŞUBESİ


 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: Dünya Su Günü İle İlgili Basın Açıklaması

  Reklamlar  Su bizim en güzel ve en sağlıklı içeceğimiz ve ayrıca tarımdaki ürünlerin sulanmasını sağlayarak soframızın en güzel ve çeşitli meyve ve sebzelerin sofraya gelmesidir.+ Yorum Gönder