+ Yorum Gönder

Konu: Atatürk'ün Kadınlara Verdiği Haklar Hakkında Bilgi

 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Atatürk'ün Kadınlara Verdiği Haklar Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  Atatürk'ün Kadınlara Verdiği Haklar Hakkında Bilgi

  Atatürk'ün Kadın Hakları Bildirgesi

  1921: Darülfünun'da karma öğretime geçildi.

  29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.

  3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.

  17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu'nu kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.

  1930: Belediye yasası çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

  1930: Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı.

  1930: Doğum izni düzenlendi.

  10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.

  26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.

  5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye bu hakkı kadınlara tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Türk kadını bu yeni haklarını hemen kullandı. (bkz: İlk Kadınlar)

  8 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.

  1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi ile yasaklandı.

 2. Misafir

  Cevap: Atatürk'ün Kadınlara Verdiği Haklar Hakkında Bilgi

  Reklamlar  bu güzel bilgiler için sağolun 3. Misafir

  Cevap: Atatürk'ün Kadınlara Verdiği Haklar Hakkında Bilgi

  Her ülkede kadına hak verilmesi lazımdır.

+ Yorum Gönder