+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Birleşmiş Milletler Günü Bölümünden Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amaçları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amaçları Nelerdir

  Reklamlar


  Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amaç ve İlkeleri Nelerdir
  Birleşmiş Milletler Teşkilatının İlkeleri Nelerdir

  Amaçlar ve İlkeler
  Birleşmiş Milletler’in Antlaşmada beyan edilen amaçları şunlardır:

  * uluslararası barış ve güvenliği korumak;
  * hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;
  * uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;
  * bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletler arasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak

  Birleşmiş Milletler aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket eder:

  * Tüm üyelerinin eşit egemenliğine dayanır;
  * Tüm üyeler iyi niyet çerçevesinde Antlaşmada belirtilen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmelidir;
  * Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıkları, uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözümlemelidir;
  * Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da başka bir devlete karşı güç kullanmaktan kaçınmalıdır;
  * Tüm üye devletler, Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre vukuu bulan her faaliyetin uygulamasına tam destek vermelidir;
  * Antlaşmada geçen hiçbir madde Birleşmiş Milletler’e hiçbir devletin iç işlerine karışma yetkisi vermez

  Üyelik
  Birleşmiş Milletler Üyeliği, BM Antlaşmasının getirdiği tüm yükümlülükleri kabul eden ve bu yükümlülükleri uygulamaya müktedir ve istekli tüm barışsever milletlere açıktır

  Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine yeni üyeleri kabul eder Antlaşma, ilke ihlali durumunda bir devletin üyeliğinin askıya alınması ya da devletin teşkilattan ihraç edilmesi hakkını saklı tutar; fakat şimdiye kadar böyle bir gereklilik doğmamıştır

  Resmi Diller
  Birleşmiş Milletler’in Antlaşmada belirtilen resmi dilleri Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca’ dır Arapça daha sonra Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in resmi dili olarak eklenmiştir BM’nin çalışma dilleri ise İngilizce ve Fransızcadır

  Teşkilat Yapısı
  Antlaşma ile Birleşmiş Milletlerin 6 temel organı kurulmuştur; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik Ancak, Birleşmiş Milletler ailesi içine aldığı 15 ihtisas kuruluşu, çok sayıda program ve birimi bünyesinde bulundurmak

 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amaçları Nelerdir

  Reklamlar  BU kurumun ilk amacı dünyadaki bütün ülkelerin sınırlarını koruyup ve savaş çıkması halinde yardımına koşan ve her ülkeye eşit mesafede olan çok hayırlı bir kurumdur.+ Yorum Gönder