+ Yorum Gönder
Her Telden ve Aile ve Evlilik Bölümünden Ana Baba Hakkı İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Ana Baba Hakkı İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Ana-Babaya Hizmet Hakkında Bilgi
  Ana Baba Hakkı İle İlgili Ayet ve Hadisler
  Ana Baba Hakkı İle İlgili Güzel Sözler

  İmandan sonra birinci vazifemiz ana-babanın kalbini kırmamaktır. Onlar ne kadar kötü olsalar da, yine her şeyin üstünde hakları vardır. Onların kalbini kıranın ibadeti kabul olmaz. Müslüman doğmamıza ve müslüman yetişmemize sebep olan ana-babamızın kalbini kırarsak Cennete girmemiz düşünülebilir mi? Müslüman ana-babamız, bizden razı olmadıkça, Allahü teâlânın sevdiği kulu olmamız çok zordur. İyilik ederek rızalarını almaya çalışmalıdır!

  Allahü teâlâ ana-babaya iyilik edin buyuruyor. (Nisa 36, Enam 151, Ankebut 8)

  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
  (Ana-babasına hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun olur. Onlara karşı gelenin, âsi olanın ömrü bereketsiz ve kısa olur.) [Ey Oğul İlm.]

  (Ana-babası, yanında ihtiyarladığı halde, [onların rızalarını alamayıp] Cenneti kazanamayanın burnu sürtülsün.) [Tirmizi]

  (Cihad, fisebilillah [Allah yolunda] sadece kılıç sallamak değildir. Ana-babaya veya evlada bakmak da cihaddır. Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihaddır.) [Deylemi]

  Ana babanın yüzüne sert bakmamalı, şefkatle ve sevgi ile bakmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Ana-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir.) [Ebu Nuaym]

  (Ana-babanın yüzüne şefkatle bakana, kabul olmuş bir hac sevabı yazılır.) [İ.Rafii]

  (Huzurunda alıcı ile satıcı arasındaki köle gibi durmayan kimse babasının hakkını ödeyemez.) [İ.Gazali]

  Evladın, ana-babasına, sevgi ile bakışı için, kabul edilmiş bir hac sevabı verileceği bildirilince, oradakiler, (Günde bin defa bakarsa da böyle sevaba kavuşur mu?) dediklerinde, Peygamber efendimiz, (Günde yüzbin defa baksa da) buyurdu. (Şir’a)

  Evliyanın büyüklerinden birisi, nafile hacca gitmek üzere yola çıktı. Bir ara Bağdat’a uğradı. Orada Ebu Hâzım-ı Mekki hazretlerini ziyarete gitti. O anda uyuyordu. Biraz bekledi. Uyandı ve o zata dedi ki:
  - Şimdi Resulullah efendimizi rüyada gördüm. Bana, senin hakkında, (Annesinin hakkını gözetsin, bu, hac etmekten daha iyidir) haberini ulaştırmamı emretti. Bunun üzerine o zat geri döndü ve bütün hayatı boyunca annesine hizmet edip duasına kavuştu.

  Buhari’deki hadis-i şerifte özetle deniyor ki:
  Eski ümmetlerden üç kişi yolculuğa çıkarlar. Geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girince dağdan bir kaya parçası yuvarlanarak mağaranın ağzını kapatır. “Bizi bu kayadan ancak iyi amellerimizi dile getirerek Allahü teâlâya yapacağımız dua kurtarabilir” derler.

  İçlerinden biri şöyle dedi:
  Anam-babam çok yaşlı idi. Onları doyurmadan çoluk çocuğumu ve hayvanlarımı doyurmazdım. Bir gün, odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Geç vakte kadar da dönemedim. Akşam içecekleri sütü, getirdiğimde anamla babam uyumuşlar. Onlara sütlerini içirmeden önce çoluk çocuğumun ve hayvanlarımın karınlarını doyurmazdım. Çocuklar da, yanımda ağlıyorlardı. Çanak elimde tanyeri ağarıncaya kadar onların uyanmalarını bekledim. Anamla babam uyanıp sütlerini içtiler. (Ya Rabbi bunu senin rızan için yapmışsam buradan bizi kurtar) dedi. Kaya biraz açıldı. Fakat çıkmak mümkün değildi.

  İkincisi, her türlü imkan varken çok sevdiği amcasının kızı ile zina etmediği ve kıza verdiği 120 dinar altını almadığı olayı hatırlayıp, (Ya Rabbi, bunları senin rızan için yapmışsam bizi buradan kurtar) dedi. Kaya biraz daha açıldı. Ancak yer çıkabilecekleri kadar değildi.

  Üçüncüsü şöyle dedi:
  Çalıştırdığım işçilerden biri ücretini almadan gitmişti. Ben de onun ücretini ürettim. Bundan birçok mal meydana geldi. Bir müddet sonra bana gelip ücretini istedi. (Şu gördüğün develer, sığırlar, koyunların hepsi senin ücretinden üremiştir, al götür) dedim. O da (benimle alay etmiyorsun ya) dedi. Ben de (hayır, alay etmiyorum, doğrusu bu) deyince, malların hepsini alarak götürdü. Bana hiçbir şey bırakmadı. (Ya Rabbi bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz şu beladan bizi kurtar.)

  Bunun üzerine kaya tamamen açıldı. Onlar da mağaradan çıktı. (Buhari)

 2. Misafir

  Cevap: Ana Baba Hakkı İle İlgili Bilgi

  Reklamlar  Ana Baba Hakkı Nedir

  Güzel dinimiz, evladın anne ve babasına hizmet etmesini emretmiş ve bunu bir ibâdet saymıştır. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı kerim de (Allah’a ibâdet ediniz!) buyurduktan sonra (Anaya, babaya iyilik ediniz!) diye emretmektedir. Onlara hizmet ederken, (öf) bile demeyi yasaklamıştır.

  Ana-babasını razı eden kimse için, Cennette iki kapı açılır. Ana-babası razı olmayan kimse için de, Cehennemde iki kapı açılır. Bir kimsenin ana-babası zâlim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak yasaktır. Allahü teâlâ buyurdu ki: (Ey Musa! Günahlar içinde bir günah vardır ki, benim yanımda çok ağır ve büyüktür. O da ana-baba, evladını çağırdığı zaman, emrine uymamasıdır). Evlâdın, ana-babasına karşı başlıca vazifeleri şunlardır.

  Bir kimse ana-babası çağırdığı zaman herhangi bir işle uğraşıyorsa, hemen onu terkedip, derhal ana-babasının emrine koşmalıdır.
  Anası-babası kızıp bağırırsa, onlara bir şey söylememelidir.

  Ananın-babanın duasını almalıdır.
  Emrettikleri işleri çabuk ve güzel yapmaya çalışmalıdır. Hatta beğenmeyip gücenmelerinden ve beddua etmelerinden korkmalıdır.
  Herhangi bir sebeple darılır iseler, onlara karşı sert söylemeyip hemen ellerini öperek kızgınlıklarını teskin etmelidir.

  Ananın-babanın kalblerine geleni gözetmelidir. Zira saadet ve felaket onların kalblerinden doğan sözler olduğunu bilmelidir.
  Ana-baba hasta ise, ihtiyar ise, onlara yardım etmeli, saadeti onlardan alınacak hayır duada bilmelidir.

  Eğer onları incitip, bedduaları alınırsa kişinin dünya ve ahireti harap olur. Atılan ok tekrar geri yaya gelmez. Onlar hayatda iken, kıymetini bilmek lâzımdır.

  Allahü teâlânın rızası, dinine bağlı olan ana-babasının rızasında, Allahü teâlânın gazabı, dinine bağlı olan ana-babanın gazabındadır. Sevgili Peygam berimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i şeriflerinde buyurdu ki: (Cennet, anaların ayağı altındadır) yani, sana dinini, imanını öğreten ananın-babanın rızasındadır. Hak teâlâ hazretleri Musa aleyhisselâma dedi ki, (Ey Musa! Ana-babasını razı eden, beni razı etmiş olur. Ana-babasına âsi olan, bana mutî olsa bile onu fenalar tarafına ilhak ederim).

  Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Ana-babaya iyilik etmek, nafile namaz, oruç ve hac faziletlerinden daha faziletlidir. Ana-babasına hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana-babasına karşı gelip, onlara âsi olan mel’undur.)

  Peygamber Efendimize, Lokman süresindeki (Ana ve babana dünyada iyi sahiplik et!) âyetinin açıklaması sorulduğunda: Onlara sahip çıkmanın, bakmanın şartları vardır;

  “Birincisi; aç iseler, onlara yemek vermenizdir.
  İkincisi; elbiseleri yoksa elbise yapmanızdır.
  Üçüncüsü; sizin hizmetinize muhtaç iseler, onlara hizmeti, canınıza minnet biliniz!
  Dördüncüsü; sizi çağırdıklarında, “buyurun” deyip yanlarına gidin ve onlara ihsan, iyilik üzere olun!
  Beşincisi; bir işi buyurduklarında emirlerini yerine getirin. Ancak, günah olan emirlerini yapmayın!
  Altıncısı; onlarla konuşurken tatlı ve yumuşak hitap edin!
  Yedincisi; onları isimleri ile çağırmayın!
  Sekizincisi; onlarla bir yere giderken arkalarından yürüyün!
  Dokuzuncusu; kendiniz için sevdiğiniz beğendiğiniz her şeyi onlar için de sevin, beğenin!
  Onuncusu, kendiniz için dua ettiğiniz zaman onlara da dua ediniz!) buyurdu.+ Yorum Gönder