+ Yorum Gönder

Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Oratoryol

 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Oratoryol

  Reklamlar


  24 Kasım Öğretmenler Günü Oratoryolu

  Derslik, Atatürk Köşesi

  ( Derslik... Öğrenciler sıralarında otururlar.)

  ÖĞRETMEN (İçeri girer.) – Günaydın çocuklar!

  ÖĞRENCİLER ( Ayağa kalkar.) – Günaydın öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Oturun çocuklar.

  ( Öğrenciler otururlar.)

  ÖĞRETMEN – Çocuklar! Ödevleriniz hazır mı?

  ÖĞRENCİLER – Hazıır!

  GİRAY ( Parmak kaldırır.) – Öğretmenim, size bir şey sorabilir miyim?

  ÖĞRETMEN ( Ödev kağıtlarını toplarken) – Sor bakalım, Giray.

  GİRAY ( Kurnaz kurnaz) – Öğretmenim, insan yapmadığı şeyden ötürü ceza görür mü?

  ÖĞRETMEN – Görmez, oğlum.

  GİRAY ( Sevinçle el çırparak havalara zıplar.) – Yaşasın! Ben ödevimi yapmadan okula gelmiştim.

  ( Öğrenciler güler.)

  ÖĞRETMEN ( Gülümseyerek Giray’ın kulağına yapışır.) – Seni gidi, şeytan çekici seniii! Bu kurnazlığını ödevlerini yaparak göstersene...

  ÖĞRETMEN ( Masa başına gider, oturur. Ödevleri inceler. Masa üzerinde duran küreyi döndürerek) – Çocuklar! Karma ödev kağıdında, her birinizin birçok eksiğini gördüm. Fakat çoğunuz Dünya’nın uydusunun adını yazmamış. Neden? Bilmeniz gerekirdi?

  ( Bu sırada Cemre ayağa fırlar.)

  CEMRE – Ayy!

  ÖĞRETMEN – Aferin Cemre! Bildin, otur.

  ( Öğrenciler gülüşür.)

  ÖĞRETMEN – Çocuklar, neden gülüyorsunuz?

  CEM ( Ayağa kalkarak) – Öğretmenim! Bildiğinden söylemedi. İlknur, Cemre’ye çimdik attı. O da acıdan “Ay!”diye bağırdı.

  (Öğretmen de, öğrenciler de gülerler.)

  ÖĞRETMEN – Çocuklar! Çimdik şakası, Dünya’mızın uydusunun Ay olduğunu Cemre’ye söyletti. Artık kimse unutmaz. Öyle değil mi?

  ÖĞRENCİLER – Eveet! ( Gülerler)

  ÖĞRETMEN (Ödev kağıtlarından birini göstererek) – İlkay “gelmek fiilini” şimdiki zamana göre çekim yapmasını unutmuşsun. Kalk, çekimini yap.

  İLKAY ( Ayağa kalkar.) – Celeyrum, celeysun, celey...

  ( Öğrenciler güler.)

  GİRAY – ( Ayağa fırlar.) – Öyle mi söylenir babo?

  ÖĞRETMEN ( Gülümseyerek ) – Öyleyse, sen söyle.

  GİRAY - Gelirem, gelirsen, geliir..

  ( Öğrenciler güler.)

  İLKNUR – Öğretmenim, ben söyleyeyim mi?

  ÖĞRETMEN – Söyle kızım.

  İLKNUR – Geliyorum, geliyorsun, geliyor. Geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar.

  (sınıf alkışlar.)

  ÖĞRETMEN – Aferin, İlknur! Çocuklar, iki arkadaşınız kendi yörelerinin şiveleri ile çekim yapmaya kalkınca komik oldular. Onlar da zamanla dillerini düzeltecek, güzel Türkçe’mizi düzgün söyleyeceklerdir. Öyle değil mi?

  ÖĞRENCİLER – Eveet!

  ÖĞRETMEN – Giray, ödevini yapmadan geldin. Şimdi tahta başına geç. Sözlü sınav olacaksın.

  GİRAY (Tahta başına geçer.) – Öğretmenim, bir daha ödevimi yapmadan okula gelmeyeceğim.

  ÖĞRETMEN – Peki, Giray, aferin! Söyle bakalım. Fırından beş tane ekmek aldın. Fırıncıya bir buçuk milyon lira verdin. Geri kaç lira alacaksın?

  GİRAY ( Düşünür gibi yapar.) – Hiiç!

  ÖĞRETMEN – Nasıl hiç?

  GİRAY – Öğretmenim, benim babam fırıncıdır. Biz ekmeğe para vermeyiz.

  ( Öğrenciler güler.)

  ÖĞRETMEN ( Gülümseyerek ) – Öyle olsun... Peki, şu soruyu yanıtla. Beş tane iki kaç eder.

  GİRAY ( Düşünür.)

  ÖĞRETMEN – Oğlum, siz her hafta çarşıya yumurta götürüp satmıyor musunuz?

  GİRAY – Satıyoruz, öğretmenim.

  ÖĞRETMEN – İyi düşün! Yumurtaları ikişer ikişer sepete beş sıra dizdiniz.

  GİRAY – Öğretmenim, biz yumurtaları sepete ikişer dizmiyoruz ki...

  ÖĞRETMEN – Ya, kaçar diziyorsunuz?

  GİRAY – Üçer üçer diziyoruz.

  ÖĞRETMEN – Öyle olsun! ... Yumurtaları sepete üçer üçer, beş sıra dizdiniz. Hepsi kaç yumurta eder? Çarp bakalım.

  GİRAY ( Kurnaz kurnaz) – Çarpamam öğretmenim.

  ÖĞRETMEN – Neden çarpamazmışsın?

  GİRAY – Çarparsam, yumurtalar kırılır da ondan...

  (Öğrenciler güler.)

  ÖĞRETMEN (Gülerek ) – Peki... Sekizin yarısı kaç eder.

  GİRAY - ( Kurnaz kurnaz) – Enine mi, boyuna mı öğretmenim? ( Tahtaya büyükçe sekiz çizer!) Sekizi enine bölersek... (Çizgiyle böler.) Üst üste iki sıfır eder. Boyuna bölersek... ( Sekizi çizgiyle boydan boya ayırır.) Yarısı üç olur.

  ( Öğretmen de, sınıfta kahkahayla güler.)

  ÖĞRETMEN – Bir soru daha! Bakalım, bunu nasıl yanıt vereceksin? On parmaktan on çıktı, kaç kalır?

  GİRAY – On parmaktan on çıktı, yine on kalır, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN ( Şaşarak) – Nasıl, yani?

  GİRAY ( Koşarak oturduğu sıraya gider. Çantasından bir çift eldiven çıkarır. Parmaklarına geçirir. Sonra eldivenleri parmaklarından çıkararak.) – İşte böyle öğretmenim... On parmaktan on çıktı, yine on kalır...

  ( Öğrenciler güler.)

  ÖĞRETMEN ( Gülerek Giray’a yaklaşır. Tombul yanaklarından okşayarak) – Çocuklar, Arkadaşınız ne güzel buluşlar yaptı, değil mi?

  ÇOCUKLAR – Eveet, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Giray, ilerde iyi bir mizah yazarı olur. Bu söyleyişimizi Okul Gazetesi’ne yazın. Öteki sınıflarda okuyup gülsünler.

  ( Öğrenciler, Giray’ı alkışlarlar.)

  ÖĞRETMEN – Çocuklar! Sosyal Bilgiler’den sözlü sınav yapacağım. Sınava gönüllü kim kalkacak?

  ( Hiçbir öğrenciden parmak kalkmaz.)

  ÖĞRETMEN – Öyleyse ben de not defterini açar, oradan kaldırırım. ( Sayfaları rast gele çevirir. Cem’in adını okur. Cem iki büklüm tahta başına geçer.)

  ÖĞRETMEN – Cem! Duvarda asılı duran haritanın yanına git. Mısır’ı soracağım. Dünyada Mısır’ın nesi meşhurdur?

  CEM ( Bir haritaya, bir sınıfa bakar.) – Şey... Öğretmenim! Mısır’ın nesi mi meşhurdur?

  ÖĞRETMEN – Evet, çocuğum! Mısır’ın nesi meşhurdur?

  CEM – Şey... Patlamışı öğretmenim!

  ÖĞRETMEN ( Şaşkın) – Patlamışı mı? Sen neler söylüyorsun?

  CEM ( Kurnaz kurnaz) - Evet, öğretmenim. Mısırın patlamışı meşhurdur. Dedem kış geceleri ocakbaşında mısır patlatır.

  Ateşte çıtır pıtır patlayan mısır mis gibi kokar. Pamuk gibi açar. Yemesi ne hoştur.

  ( Öğrenciler kahkahayla güler.)

  ÖĞRETMEN (Gülerek) – Bugün bizim sınıf, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı’na döndü. Sen de mi komiklik yapacaksın?

  ( Cem utanır, başını öne eğer.)

  ÖĞRETMEN – Mısır denilince, Nil nehri ile piramitler akla gelir. Biri Mısır’a hayat verir. Öbürü turist çeker.

  ÖĞRETNCİLER – Eveet!

  ÖĞRETMEN – Türkiye’nin böyle meşhur yerleri vardır. Örneğin Pamukkale, Bodrum.

  ÖĞRETNCİLER – Eveet!

  ÖĞRETMEN – Cem, Bodrum nerededir? Yararları nelerdir?

  CEM – Şey..: ( Yine kafadan atar.) Bodrum evlerimizin alt katındadır. Odun, kömür koymaya yarar.

  ( Öğrenciler güler.)

  CEMRE – Öğretmenim! Bodrum. Ege Denizi’nde yat limanıdır. Bol bol turist çeker.

  ÖĞRETMEN (Ciddileşir.) – Cem, Giray’a özenmeyi bırak. Alırsın zayıfı, ha! İyi düşün, doğru cevap ver.

  CEM – Peki, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – 1514 yılında yapılan savaşın adı nedir?

  CEM ( Sınıfta imdât ister gibi bakar. İlkay “ Çaldıran!” diye fısıldar. Fakat Cem heyecandan pek iyi anlayamaz.) – Çıldıran, öğretmenim!

  ( Öğrenciler kikir kikir gülüşür.)

  ÖĞRETMEN ( Kaşlarını çatar.) – Ne, çıldıran mı?

  CEM (Yaptığı yanlışı anlar. Fakat bozuntuya vermez.) – Evet, öğretmenim, çıldıran! Şah yenilince ordusunu kaybetti. Tahtını kaybetti. Hazinesini kaybetti. O nedenle üzüntüsünden çıldırmış olabilir. O savaşa çıldıran savaşı da denir...

  ( Öğretmen ve sınıf kahkahayla güler.)

  ÖĞRETMEN – Anlaşıldı, çocuklar! Bugün sınıfın neşesi yerinde... Madem öyle, benim de size komik sorulu bilmecelerim var. bilin bakalım; borcu olmayan ilçemizin adı nedir?

  ÖĞRENCİLER – Ödemiş! Ödemiş!

  ÖĞRETMEN- En yumuşak yöremiz neresidir?

  ÖĞRENCİLER – Pamukkale! Pamukkale!

  ÖĞRETMEN – Denizin ortasında ne vardır?

  ÖĞRENCİLER – Ada!

  ÖĞRETMEN – Bilemediniz! Sorunun yanıtı böyle olmayacak...

  ÖĞRENCİLER – Vapur!

  ÖĞRETMEN – Hayır! Hayır!

  İLKAY – Öğretmenim, sen söyle!

  ÖĞRETMEN – Olmaaz! Siz bulacaksınız. Değişik düşünün... Aslında bilmeceyle birlikte yanıtı da içinde... Denizin ortasında NE vardır.

  İLKAY – Öğretmenim, ben bildim! Deniz bir sözcük; ortasında “N” harfi vardır.

  ÖĞRETMEN – Aferin, İlkay!

  (Sınıf İlkay’ı alkışlar.)

  CEMRE – Öğretmenim! Bir bilmece daha sor.

  ÖĞRETMEN – Soracağım. Aklınızdan kolayca toplama, çıkarma, bölme yapabileceğiniz sayılar tutun. Ben de sayınızı bilip söyleyeceğim. Fakat nasıl bildiğimi kim bulacak?

  ÖĞRENCİLER – Sor! Sor!

  ÖĞRETMEN – Aklınızdan bir sayı tutun!

  ÖĞRENCİLER – Tuttuk, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Tuttuğunuz sayı kadar arkadaşından alın!

  ÖĞRENCİLER – Aldık, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Benden de 10 alınız!

  ÖĞRENCİLER – Aldık, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Hepsini toplayın!

  ÖĞRENCİLER – Topladık, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – İkiye bölün!

  ÖĞRENCİLER – Böldük, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Arkadaşınızdan aldığınız sayıyı geri verin!

  ÖĞRENCİLER – Verdik, öğretmenim!

  ÖĞRETMEN – Geriye 5 kalır. Bildim mi?

  ÖĞRENCİLER – A a a! Bildiniz, öğretmenim.

  ÖĞRETMEN – Peki, nasıl bildim?

  ÖĞRENCİLER – Nasıl bildiniz, öğretmenim?

  ( Zil çalar.)

  ÖĞRETMEN- Zil çaldı. Eve gidince anne ve babalarınızla birlikte düşünün! Siz bulun! İyi günler.

  ÖĞRENCİLER – Sağool, öğretmenim!

 2. Misafir

  Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Oratoryol

  Reklamlar  Ama gerçekten bu güzel oratoryol'u sınıfta oynatmak lazımdır.+ Yorum Gönder